Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje parfumerija-tau.lt taisyklės
 
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos - „Taisyklės“), su jomis Pirkėjui sutikus (sutikimu skaitomas varnelės uždėjimo veiksmas, atliekamas perskaičius šias parfumerija-tau.lt elektroninės parduotuvės puktą  ,,pirkimo - pardavimo sąlygos ir taisyklės''), yra abiem šalim privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės (toliau vadinamos - „Pardavėjo“) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu parfumerija-tau.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.
1.3. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę žemiau išvardinti asmenys:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės.
1.3.2. juridiniai asmenys.
1.3.3. nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta nuo Pirkėjo paspaudimo ant nuorodos "UŽSAKYMĄ PATVIRTINU", pasirinkus apmokėjimo būdą, momento.
2.2. Visos Pirkimo – pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo internetinės svetainės duomenų bazėje.
2.3 Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje parfumerija-tau.lt , atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam  įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjai turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, nepažeisdami šių Taisyklių sąlygų.
3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasčių, atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sandėrio, sudaryto su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu, elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir prekės užsakymo numerį ne vėliau kaip per septynias dienas nuo prekės gavimo dienos.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis”  iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo pareigos
4.1 Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui numatytą užsakymo lape - sąskaitoje kainą už prekes per nustatytą terminą.
4.2 Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Pirkėjui prekių nepriėmus, jis privalo padengti pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu.
4.3 Jeigu pasikeičia registracijos formoje pateikti Pirkėjo duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Jei dėl klaidingos ar laiku nepakeistos Pirkėjo informacijos Pardavėjas pristato prekes neteisingu adresu, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo nuostolius.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo paslaugomis, sutinka su Taisyklėmis bei privalo jų laikytis.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Trečioms šalims sužinojus Pirkėjo prisijungimo duomenis, jis nedelsiant privalo pakeisti savo prisijungimo duomenis ir apie prisijungimo duomenų praradimo faktą informuoti Pardavėją elektroniniu paštu.
4.2. Visos Pirkimo – pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo internetinės svetainės duomenų bazėje.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui bei saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
5.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą už prekes grynaisiais pinigais, Pardavėjas turi teisę iškilus neaiškumams, susisiekti su Pirkėju telefonu arba elektroniniu paštu. Jei Pardavėjas negali susiekti su Pirkėju naudojantis jo kontaktiniais duomenimis, užsakymas anuliuojamas.
5.4. Jeigu pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bankiniu pavedimu, už prekes privaloma apmokėti per 48 val. nuo užsakymo pateikimo. Pirkėjui neapmokėjus už prekes per nustatytą laiką, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti užsakymą.
5.5 Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti, platinti dovanų kuponus reklaminiais tikslais, taip pat be jokio įspėjimo stabdyti jų galiojimą.

6. Pardavėjo įsipareigojimai
6.1. Pardavėjas įsipareigoja, elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo duomenų neatskleisti trečioms šalims. Gerbti Pirkėjo privatumą.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
6.4. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, privalo apie tai pranešti per dvi darbo dienas nuo užsakymo priėmimo dienos. Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo pinigus per 72 valandas nuo apmokėjimo už prekes, jei Pirkėjas jau yra užmokėjęs už prekes.

7. Prekių kainos, apmokėjimas už prekes
7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.
7.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos prie prekių bei galutinai suformuotame užsakymo lange,
7.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės  parfumerija-tau.lt pateiktų būdų bei sąlygų.
7.4. Banko pavedimu, apmokant nurodytą sumą už prekes pagal sąskaitą tiesioginiu pavedimu į nurodytą Pardavėjo sąskaitą.
7.5. Grynais pinigais, atsiimant prekę tiesiogiai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto, esančio adresu Linkmenų 15, Vilnius.

8. Prekių pristatymas
8.1.  Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui negali.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
8.4. Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą neneša jokios atsakomybės.
Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu patikrinti prekių komplektaciją, būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, sąskaitoje-faktūroje ar siuntos perdavimo dokumente, skaitoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui. Skaitoma, kad prekė yra tinkamos būklės, tinkamai sukomplektuota. Pirkėjui pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu surašyti laisvos formos aktą apie prekių pažeidimus. Tuo pačiu, šis faktas turi būti pažymėtas ir pristatymo dokumente. Pirkėjui nepadarius minėtų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl :
8.5.1. prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas
8.5.2. prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu
8.6  Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte:
8.6.1 Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu Linkmenų 15, Vilnius.
8.6.2 Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
8.6.3 Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
Per siuntų tarnybą į namus  SVARBU :  Siuntų pristatymas į Kuršių Neriją – 41,00EUR
Per siuntų tarnybą į užsienį.
Esant poreikiui visas prekes galime išsiųsti ir į kitas valstybes. Tokiu atveju užsakymai bei kainos derinamos individualiai el.paštu ar telefonu.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas
9.1. Pirkėjas gali grąžinti Pardavėjui prekes nenurodęs priežasties.
9.2. Grąžinama prekė turi būti pristatyta Pardavėjui naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis arba į įmonės ofisą, adresu: Linkmenų 15, Vilnius.
9.3 Taisyklių 9.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 dienas nuo prekių gavimo dienos.
9.4 Grąžinama prekė turi būti nepažeistoje firminėje pakuotėje, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos.
9.5 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.6 Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 9.1., Pirkėjas privalo apmokėti prekių grąžinimo išlaidas.
9.7 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

10. Prekių kokybės garantija
10.1. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms suteikia garantiją, apie kurią nurodo prie prekės savybių aprašymo.
10.2. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms garantijos nesuteikia, tokiu atveju, galioja LR teisės aktų numatyta garantija.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Atsakomybė
11.1. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paslaugų - veiklos sutrikimus, kurie gali kilti dėl techninių kliūčių ir kitokių įvykių, kurių negalima kontroliuoti.
11.2. Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už jo vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumą, registracijos duomenų formoje nurodytų duomenų teisingumą, tikslumą.
11.3. Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
11.4. Pardavėjas neneša jokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Informacijos perdavimo būdai
12.1. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroniniu paštu.
12.2. Pirkėjas pranešimus Pardavėjui siunčia elektroninės parduotuvės pateiktais kontaktais.
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.